Wioletta Przybyszewska

Wioletta Przybyszewska

602 151 517
Właścicielka Olsztyńskiego Instytutu Psychoterapii. Psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny, teolog, pedagog, certyfikowany terapeuta Żywej Nadziei Mount Joy College. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne o specjalizacji psychologia kliniczna w SWPS w Warszawie, czteroletnie podyplomowe studia z psychoterapii integratywnej oraz szkolenie z krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Związana ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, terapią par oraz działalnością psychoedukacyjną.
Magdalena Polakowska

Magdalena Polakowska

605 898 575
Psycholog, psychoterapeuta. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach doskonalących wiedzę i umiejętności w zakresie psychoterapii. Ukończyła pierwszy stopień studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych, a także kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Nadal kształci się w tym nurcie terapii. Prowadzi indywidualną terapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci, a także konsultacje dla rodziców.
Piotr Kulas

Piotr Kulas

790 277 208
Psychoterapeuta w trakcie szkolenia terapeutycznego w podejściu psychodynamicznym i systemowym w ramach Studium Terapii Rodziny, prowadzonym przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Ukończył Podyplomowe Studium Kierownictwa Duchowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Poradnictwa w ujęciu integracyjnym, w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, a także Akademię Mediacji w Olsztynie. Ponadto uczestniczył w szeregu treningów, szkoleń i warsztatów zawodowych. Brał również udział w szkoleniu NEST dotyczącym udzielania pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem zaniedbania, rzemocy i strat prokreacyjnych. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię par i rodzin.
Agnieszka Skarzyńska

Agnieszka Skarzyńska

793 654 323
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, o specjalizacji psychologia kliniczna. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, w ramach Studium Terapii Rodziny, prowadzonego przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie. Specjalizuje się w pracy z parami i rodzinami w ujęciu psychodynamicznym i systemowym. W trakcie swojej pracy wykorzystuje również elementy terapii poznawczo-behawioralnej, którą poznawała w trakcie szkoleń w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Bierze udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej. Prowadzi różne formy pomocy grupowej, warsztaty psychologiczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Jakub Okoczuk

Jakub Okoczuk

505 255 998
Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień. Absolwent studiów magisterskich na kierunku psychologia. Wiedzę i umiejętności doskonali w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Pracuje głównie z osobami doświadczającymi: depresji, uzależnień, zaburzeń odżywiania, stresu, traumy, bezsenności, fobii.
Arkadiusz Chrapowicki

Arkadiusz Chrapowicki

665 034 242
Psycholog, psychoterapeuta, coach. Magister psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent psychologii klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i szkoły coachingu certyfikowanej przez International Coach Federation (ICF). Pracuje z osobami dorosłymi zmagającymi się z cierpieniem lub trudnościami w życiu prywatnym i zawodowym, poszukującymi zrozumienia i zmiany.
Emilia Świto

Emilia Świto

608 456 326
Psycholog, psychoterapeuta. Magister psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Psychologii Klinicznej w Akademii Medycznej w Gdańsku. Aktualnie w procesie certyfikacji. Psycholog ze stażem zawodowym w zakresie psychologii klinicznej, psychoterapii, treningów interpersonalnych, rekrutacji i selekcji personelu. Prowadząc terapię, opiera się przede wszystkim na psychodynamicznym rozumieniu trudności i zaburzeń, ale korzysta również z dorobku innych podejść i szkół psychoterapii.
Ewa Janczyk

Ewa Janczyk

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra, psychoterapeuta.
Małgorzata Rej

Małgorzata Rej

691 971 620
Neurologopeda, logopeda, pedagog terapeuta, pedagog specjalny, terapeuta i trener integracji bilateralnej, integracji sensorycznej, provider Johansen IAS, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się pracą z osobami mającymi trudności z koncentracją  uwagi, pamięcią, oraz  diagnozą i terapią logopedyczną i neurologopedyczną połączoną z terapiami neuroruchowymi.  Prowadzi treningi metodą integracji bilateralnej, która opracowana została, aby nieść pomoc  dorosłym, dzieciom i nastolatkom z trudnościami w nauce i/lub zachowaniu, a także tym osobom, które nie są w stanie w pełni realizować swojego potencjału. Trening prowadzony indywidualnie lub grupowo poprawia możliwości uczenia i funkcjonowania przez automatyzację funkcji i uwolnienie zasobów poznawczych, wzmacnianie koncentracji, uważności, pamięci. Integracja bilateralna kierowana jest również  do dorosłych w wieku dojrzałym w celu utrzymania w kondycji mózgu do późnej starości.
Anna Parda

Anna Parda

666 077 626
Psycholog, coach. Moją pasją jest zadawanie pytań, które pomagają innym osiągać ich cele i marzenia. Ciągle rozwijam się pochłaniając książki i uczestnicząc w szkoleniach oraz warsztatach. Jako psycholog kształciłam się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie a jako coach w Szkole Coachów Meritum. Prowadzę indywidualne sesje coachingowe, warsztaty oraz grupę rozwoju i wsparcia dla kobiet.
Aleksandra Krasowska

Aleksandra Krasowska

Muzyk, muzykoterapeuta. Ukończyła Akademię Muzyczną w Bydgoszczy na wydziale instrumentalym, specjalność – instrumenty perkusyjne; dwuletnie Podyplomowe Studia Muzykoterapii na Akademii Muzycznej we Wrocławiu; obecnie kończy Diecezjalne Studium Organistowskie w Pelplinie. Jako muzyk brała udział w licznych kursach i konkursach w Polsce i za granicą; współpracowała z różnymi orkiestrami symfonicznymi. Jako muzykoterapeuta pracowała z osobami starszymi, dziećmi oraz z osobami z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną. Obecnie zajmuje się pracą dydaktyczną ucząc dzieci gry na instrumentach oraz pełni funkcję organistki. Jest również twórczynią i prowadzącą koncerty „Wieczór z muzyką”.
Dominika Piątkowska

Dominika Piątkowska

537 021 937
Jestem psychoterapeutką, pracuję w nurcie integracyjnym, czyli takim, który pozwala łączyć różne podejścia psychoterapeutyczne w zależności od potrzeb klienta. Kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie psychoterapeutyczne poszerzam w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy SWPS i Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, pod kierunkiem prof. Jerzego Mellibrudy. Brałam również udział w szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie psychosomatycznym w Międzynarodowym Centrum Psychosomatyki Relacyjnej w Paryżu. Prowadzę terapię indywidualną, skierowaną do osób zmagających się z problemami osobistymi, trudnościami w relacjach, doświadczających różnego rodzaju cierpienia i poszukujących drogi do bardziej satysfakcjonującego życia. Moja praca jest pod stałą superwizją certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.
Ewa Kalinowska-Sadurska

Ewa Kalinowska-Sadurska

530 971 170
Psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez kilka lat pracowała z młodzieżą w świetlicach terapeutycznych i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, następnie z dorosłymi w Poradni Zdrowia Psychicznego. Od kilkunastu lat jest psychologiem policyjnym. Swoje kompetencje terapeutyczne rozwijała poprzez liczne szkolenia m.in: Studium Socjoterapii, Studium Interwencji Kryzysowej, Kurs Systemowej Terapii Rodzin, Warsztaty Porozumienia bez Przemocy, Trening Zastępowania Agresji, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, warsztaty programu Simontona. Od kilku lat szkoli się i pracuje w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Pomaga osobom w kryzysie osobisty, zawodowym, małżeńskim, dotkniętym problemami emocjonalnymi, nerwicowymi w odnajdowaniu najlepszej odpowiedzi na trudne sytuacje życiowe, w zmienianiu siebie, swoich nawyków, reakcji, myślenia, w celu poprawy jakości życia.

Specjaliści związani z Olsztyńskim Instytutem Psychoterapii swoją pracę terapeutyczną poddają regularnej superwizji oraz uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, stale doskonaląc wiedzę i umiejętności w zakresie psychoterapii.