Wioletta Przybyszewska

Wioletta Przybyszewska

602 151 517
Właścicielka Olsztyńskiego Instytutu Psychoterapii. Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, certyfikowany terapeuta Żywej Nadziei Mount Joy College. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne o specjalizacji psychologia kliniczna w SWPS w Warszawie, studia z seksuologii klinicznej, czteroletnie podyplomowe studia z psychoterapii integratywnej oraz szkolenie z krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, terapią par oraz działalnością psychoedukacyjną.
Karolina Burdyło-Getka

Karolina Burdyło-Getka

797 980 181
Jestem psycholożką i arteterapeutką. Prowadzę konsultacje psychologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych. Wspieram psychologicznie młodzież i dorosłych doświadczających trudności emocjonalnych, w zachowaniu, w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, zmagających się z nadmiernym napięciem, niskim poczuciem własnej wartości, potrzebujących wsparcia w procesie zmiany, poszukujących rozwoju osobistego, także rodziców zmagających się z wyzwaniami w relacjach ze swoimi dziećmi. Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalność kliniczną dziecka, Podyplomowe Studium Arteterapii przy Polskim Instytucie Ericksonowskim, Szkołę Trenerów Dramy Drama Way, szkolenia i kursy dotyczące diagnozy, profilaktyki, interwencji kryzysowej, pracy z ciałem. Aktualnie kształcę się w podejściach związanych z trzecią falą terapii poznawczo-behawioralnej (uważność, współczucie, terapia akceptacji i zaangażowania) i rozpoczynam szkolenie w zakresie terapii systemowej. Inspiruję się także terapią Gestalt i psychodynamiczną. Dużo w mojej pracy czerpię z arteterapii – sięgam do twórczości jako sposobu na wyzwolenie zasobów umożliwiających wyrażanie siebie i prowadzenie bardziej świadomego i pełnego życia. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę superwizuję.
Dorota Grajewska

Dorota Grajewska

509 802 997
Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie integratywnym, zarówno psychodynamicznym jak i poznawczo-behawioralnym. Mam doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, par oraz terapii grupowej. W praktyce terapeutycznej stosuję z powodzeniem techniki pracy z ciałem, bo z doświadczenia pracy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym wiem, jak ważne jest holistyczne podejście do człowieka. Mogę Cię zapewnić, że w relacji ze mną będziesz czuć się bezpiecznie i przewidywalnie. W pracy z ludźmi kieruję się zawsze zasadą iż "słuchanie przed mówieniem" jest najważniejsze. Z przyjemnością będę Ci towarzyszyć w procesie zmian i poznawania siebie, swoich uczuć, potrzeb. Jestem przekonana, że każdy człowiek jest niepowtarzalny i zasługuje na indywidualne podejście. Pracuje z osobami zmagającymi się z depresją, obniżonym nastrojem, zaburzeniami lękowymi, będących w procesie straty czy potrzebujących wsparcia. W swojej pracy stosuję 8 narzędzi psychiatrii psychodynamicznej. Prowadzę również terapię osób z osobowością Borderline. Mam doświadczenie we wsparciu osób ze schizofrenią. Serdecznie zapraszam do umówienia pierwszej sesji i poznania mnie oraz możliwości pracy ze mną.
Marta Jaworska-Kret

Marta Jaworska-Kret

786 872 978
Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia w WSPG. Ukończyłam również studia socjologiczne oraz studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii psychopedagogicznej. Towarzyszę nastolatkom i dorosłym w odkrywaniu siebie, pomagam w wypracowaniu sprawczości, by klient poprzez zwiększanie samoświadomości czuł się dobrze ze sobą, z innymi, ze światem. Wieloletnie doświadczenie pedagogiczne przekuwam na kontakt relacyjny w gabinecie. Skupiam się na doświadczeniach pojawiających się tu i teraz i z żywą ciekawością badam to, co się pojawia. W swoim życiu kieruję się otwartością na drugiego człowieka oraz poszanowaniem granic.
Angelika Lisewska

Angelika Lisewska

531 355 074
Jestem psychologiem, ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie ze specjalnością psychologii klinicznej oraz psychokryminalistyki, a także szkolenie z krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Na co dzień pracuję indywidualnie oraz grupowo głównie z członkami rodzin osób uzależnionych a także udzielam wsparcia psychologicznego dla osób zmagających się z trudnościami i kryzysami życia codziennego. W mojej pracy cenne dla mnie jest doświadczenie własnej terapii, która zdecydowanie wzbogaciła moją świadomość oraz przełożyła się na mój warsztat pracy. Cały czas staram się rozwijać swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach. Swoją pracę poddaję superwizji.
Joanna Ciborska

Joanna Ciborska

664 985 896
Jestem żywieniowcem z ponad dwudziestoletnim stażem pracy dydaktycznej i naukowej. Pracuję nad zmianą przekonań nad temat jedzenia, towarzyszących im schematów poznawczych. Koncentruję się na zasobach, które dają możliwość zmiany w sposobach myślenia o jedzeniu, emocjach i motywacji do trwałych zmian nawyków żywieniowych. Staram się pokazać, że poczucie wpływu i własnej skuteczności w realizacji celów jest kluczem do zbudowania strategii radzenia sobie ze stresem – strategii, które nie koncentrują się na jedzeniu. W pracy najbardziej cenię empatię, spokój i życzliwość. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki i dietetyki, szkolenie I stopnia TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) oraz doktoranckie w zakresie technologii żywności i żywienia, w specjalności żywienie człowieka.
Ewa Kocięcka-Walukiewicz

Ewa Kocięcka-Walukiewicz

793934792
Jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji. Jestem również absolwentką filozofii oraz podyplomowych studiów umiejętności psychospołecznych. Pasjonuje mnie taniec, czego wyrazem jest ukończony kurs psychoterapii tańcem i ruchem. W gabinecie wykorzystuję różne metody, w zależności od trudności i potrzeb osób, które się w nim pojawiają. Terapia jest dla mnie wspólną podróżą, w trakcie której, w bezpiecznej atmosferze zrozumienia i szacunku można odkryć siebie, innych i świat. Aktualnie rozwijam swoje kompetencje biorąc udział w 4 letnim szkoleniu Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie, obejmującym i integrującym terapię poznawczo – behawioralną, założenia dialogu motywującego, oraz terapię zorientowaną na schematy i terapię trzeciej fali.
Marta Murach

Marta Murach

662 636 756
Psychoterapeutka w trakcie całościowego, 5-letniego, szkolenia atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowane przez Krakowską Fundację KONTEKST. Ukończyła szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I i II stopień), posiada certyfikat trenera umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. Ukończyła całoroczny Kurs Porozumienia bez Przemocy (NVC), który wykorzystuje w swojej pracy z rodzinami. Doświadczenie kliniczne zdobywała we współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, gdzie pomagała osobom doznającym przemocy, w wielu Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Warszawie oraz Przedszkolach prowadzonych w duchu demokratyczno-wolnościowym. Obecnie pracuje na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Zdrowia w Piasecznie, gdzie wspiera i prowadzi terapie z nastolatkami i ich rodzinami. W ramach praktyki prywatnej prowadzi psychoterapie indywidualne i rodzinne w Ośrodku „Mamy Emocje” w Warszawie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii oraz interwencji kryzysowej w formule on-line, uczestnicząc w projekcie „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej”. Prowadzi psychoterapię psychodynamiczno-systemową dla nastolatków, osób dorosłych oraz rodzin. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin. Pracuje zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychoterapeuty. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Specjaliści związani z Olsztyńskim Instytutem Psychoterapii swoją pracę terapeutyczną poddają regularnej superwizji oraz uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, stale doskonaląc wiedzę i umiejętności w zakresie psychoterapii.