Wioletta Przybyszewska

Wioletta Przybyszewska

602 151 517
Właścicielka Olsztyńskiego Instytutu Psychoterapii. Psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny, teolog, pedagog, certyfikowany terapeuta Żywej Nadziei Mount Joy College. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne o specjalizacji psychologia kliniczna w SWPS w Warszawie, czteroletnie podyplomowe studia z psychoterapii integratywnej oraz szkolenie z krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Związana ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, terapią par oraz działalnością psychoedukacyjną.
Agnieszka Kulas

Agnieszka Kulas

793 654 323
Psycholog, psychoterapeuta par i rodzin. Absolwentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w ramach Studium Terapii Rodziny w Warszawie. Specjalizuje się w pracy z parami i rodzinami w ujęciu systemowym i psychodynamicznym. W Olsztyńskim Instytucie Psychoterapii współprowadzi terapię par i rodzin wraz z psychoterapeutą p. Piotrem Kulas, w ramach koterapii. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji, a zdobyte dzięki wieloletniemu doświadczeniu umiejętności terapeutyczne umacnia i rozwija, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej.
Piotr Kulas

Piotr Kulas

790 277 208
Psychoterapeuta indywidualny, par i rodzin. Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w ramach Studium Terapii Rodziny w Warszawie. Ponadto ukończył Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Poradnictwa w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, jak również Akademię Mediacji w Olsztynie. W Olsztyńskim Instytucie Psychoterapii oprócz pracy z pacjentami indywidualnymi, współprowadzi terapię par i rodzin wraz z psychoterapeutką p. Agnieszką Kulas - Skarzyńską, w ramach koterapii. Swoje umiejętności zawodowe doskonali podczas licznych treningów, szkoleń i warsztatów zawodowych. Brał m.in. udział w szkoleniu NEST dotyczącym udzielania pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniami zaniedbania, przemocy i strat prokreacyjnych. Pracuje w ujęciu systemowym i psychodynamicznym. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.
Witold Wiśniewski

Witold Wiśniewski

513 226 274
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia w szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Prowadzi psychoterapię poznawczo-behawioralną. Udziela porad psychologicznych, wsparcia psychologicznego i konsultacji. Pomaga zarówno w przypadku cierpienia z powodu zaburzenia psychicznego (lęków, depresji, zaburzeń osobowości), jak i z powodu odczuwania stresu i dyskomfortu, który nie spełnia kryteriów zaburzenia psychicznego. Posiada doświadczenie w pracy nie tylko z osobami dorosłymi, ale i z dziećmi, a także z osobami z Zespołem Aspergera.
Witold Wiśniewski - ZnanyLekarz.pl
Iwona Bogusz

Iwona Bogusz

504 242 454
Jestem psychologiem, terapeutą, w trakcie studiów w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS w Warszawie. Ukończyłam szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Od wielu lat pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi, prowadząc konsultacje, poradnictwo psychologiczne w obszarze trudności emocjonalnych, społecznych, osobistych, zaburzeń osobowości. Lubię ludzi, pracę z ludźmi, daje mi to satysfakcję i motywację do ciągłego rozwoju.
Anna Górska

Anna Górska

504 059 264
Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz licznych szkoleń, m.in. „Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów”, „Nastolatki – szkolenie dla profesjonalistów”, "Dialog w terapii relacji". Ukończyła kurs „Terapii zaburzeń dzieci i młodzieży” w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Prowadzi warsztaty, wykłady i szkolenia, wspierając rodziców i nauczycieli. Dzięki dużemu doświadczeniu w pracy w oświacie, dobrze radzi sobie w obszarze relacji między dziećmi i dorosłymi. Jej styl pracy to próba bycia nieoceniającym towarzyszem, który pomaga w odkrywaniu własnej drogi rodzicielstwa. Choć wierzy, że każdy dorosły i każde dziecko są ekspertami od samych siebie – to wie, że czasami przydaje się wsparcie, by poprzez nazwanie swoich potrzeb i emocji zobaczyć to, co na pierwszy rzut oka jest niewidoczne. Pracuje także z osobami doświadczającymi kryzysu – utraty, żałoby, rozwodu. W Olsztyńskim Instytucie wspiera przede wszystkim młodzież.
Emilia Świto-Chrapowicka

Emilia Świto-Chrapowicka

608 456 326
Psycholog, psychoterapeuta. Magister psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Psychologii Klinicznej w Akademii Medycznej w Gdańsku. Aktualnie w procesie certyfikacji. Psycholog ze stażem zawodowym w zakresie psychologii klinicznej, psychoterapii, treningów interpersonalnych, rekrutacji i selekcji personelu. Prowadząc terapię, opiera się przede wszystkim na psychodynamicznym rozumieniu trudności i zaburzeń, ale korzysta również z dorobku innych podejść i szkół psychoterapii.
Dominika Piątkowska

Dominika Piątkowska

537 021 937
Jestem psychoterapeutką, pracuję w nurcie integracyjnym, czyli takim, który pozwala łączyć różne podejścia psychoterapeutyczne w zależności od potrzeb klienta. Kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie psychoterapeutyczne poszerzam w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy SWPS i Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, pod kierunkiem prof. Jerzego Mellibrudy. Brałam również udział w szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie psychosomatycznym w Międzynarodowym Centrum Psychosomatyki Relacyjnej w Paryżu. Prowadzę terapię indywidualną, skierowaną do osób zmagających się z problemami osobistymi, trudnościami w relacjach, doświadczających różnego rodzaju cierpienia i poszukujących drogi do bardziej satysfakcjonującego życia. Moja praca jest pod stałą superwizją certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.
Katarzyna Segień

Katarzyna Segień

605 237 617
Psycholog o specjalności klinicznej i zdrowia. Odbyła Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Stale rozwija się i bierze udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach zawodowych. Pracowała z dziećmi jako psycholog szkolny, a także z dorosłymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Odbyła praktykę w szpitalu onkologicznym wspierając chorych, a także rodziców i dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Pracuje głównie w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, która charakteryzuje się krótkim czasem trwania i skupianiem się na szybkim znalezieniu sposobów na poradzenie sobie z trudnościami różnego rodzaju. Dostosowuje się do indywidualnych potrzeb odwołując się do technik zaczerpniętych z różnych szkół terapeutycznych.
Ewa Kalinowska-Sadurska

Ewa Kalinowska-Sadurska

530 971 170
Psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez kilka lat pracowała z młodzieżą w świetlicach terapeutycznych i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, następnie z dorosłymi w Poradni Zdrowia Psychicznego. Od kilkunastu lat jest psychologiem policyjnym. Swoje kompetencje terapeutyczne rozwijała poprzez liczne szkolenia m.in: Studium Socjoterapii, Studium Interwencji Kryzysowej, Kurs Systemowej Terapii Rodzin, Warsztaty Porozumienia bez Przemocy, Trening Zastępowania Agresji, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, warsztaty programu Simontona. Od kilku lat szkoli się i pracuje w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Pomaga osobom w kryzysie osobisty, zawodowym, małżeńskim, dotkniętym problemami emocjonalnymi, nerwicowymi w odnajdowaniu najlepszej odpowiedzi na trudne sytuacje życiowe, w zmienianiu siebie, swoich nawyków, reakcji, myślenia, w celu poprawy jakości życia.

Specjaliści związani z Olsztyńskim Instytutem Psychoterapii swoją pracę terapeutyczną poddają regularnej superwizji oraz uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, stale doskonaląc wiedzę i umiejętności w zakresie psychoterapii.