Wioletta Przybyszewska

Wioletta Przybyszewska

602 151 517
Właścicielka Olsztyńskiego Instytutu Psychoterapii. Psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny, teolog, pedagog, certyfikowany terapeuta Żywej Nadziei Mount Joy College. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne o specjalizacji psychologia kliniczna w SWPS w Warszawie, czteroletnie podyplomowe studia z psychoterapii integratywnej oraz szkolenie z krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Związana ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, terapią par oraz działalnością psychoedukacyjną.
Agnieszka Kulas

Agnieszka Kulas

793 654 323
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, o specjalizacji psychologia kliniczna. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, w ramach Studium Terapii Rodziny, prowadzonego przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie. Specjalizuje się w pracy z parami i rodzinami w ujęciu psychodynamicznym i systemowym. W trakcie swojej pracy wykorzystuje również elementy terapii poznawczo-behawioralnej, którą poznawała w trakcie szkoleń w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Bierze udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej. Prowadzi różne formy pomocy grupowej, warsztaty psychologiczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Piotr Kulas

Piotr Kulas

790 277 208
Psychoterapeuta w trakcie szkolenia terapeutycznego w podejściu psychodynamicznym i systemowym w ramach Studium Terapii Rodziny, prowadzonym przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Ukończył Podyplomowe Studium Kierownictwa Duchowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Poradnictwa w ujęciu integracyjnym, w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, a także Akademię Mediacji w Olsztynie. Ponadto uczestniczył w szeregu treningów, szkoleń i warsztatów zawodowych. Brał również udział w szkoleniu NEST dotyczącym udzielania pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem zaniedbania, rzemocy i strat prokreacyjnych. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię par i rodzin.
Arkadiusz Chrapowicki

Arkadiusz Chrapowicki

665 034 242
Psycholog, psychoterapeuta, coach. Magister psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent psychologii klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i szkoły coachingu certyfikowanej przez International Coach Federation (ICF). Pracuje z osobami dorosłymi zmagającymi się z cierpieniem lub trudnościami w życiu prywatnym i zawodowym, poszukującymi zrozumienia i zmiany.
Jakub Okoczuk

Jakub Okoczuk

505 255 998
Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień. Absolwent studiów magisterskich na kierunku psychologia. Wiedzę i umiejętności doskonali w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Pracuje głównie z osobami doświadczającymi: depresji, uzależnień, zaburzeń odżywiania, stresu, traumy, bezsenności, fobii.
Emilia Świto-Chrapowicka

Emilia Świto-Chrapowicka

608 456 326
Psycholog, psychoterapeuta. Magister psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Psychologii Klinicznej w Akademii Medycznej w Gdańsku. Aktualnie w procesie certyfikacji. Psycholog ze stażem zawodowym w zakresie psychologii klinicznej, psychoterapii, treningów interpersonalnych, rekrutacji i selekcji personelu. Prowadząc terapię, opiera się przede wszystkim na psychodynamicznym rozumieniu trudności i zaburzeń, ale korzysta również z dorobku innych podejść i szkół psychoterapii.
Ewa Janczyk

Ewa Janczyk

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra, psychoterapeuta.
Małgorzata Rej

Małgorzata Rej

691 971 620
Neurologopeda, logopeda, pedagog terapeuta, pedagog specjalny, terapeuta i trener integracji bilateralnej, integracji sensorycznej, provider Johansen IAS, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się pracą z osobami mającymi trudności z koncentracją  uwagi, pamięcią, oraz  diagnozą i terapią logopedyczną i neurologopedyczną połączoną z terapiami neuroruchowymi.  Prowadzi treningi metodą integracji bilateralnej, która opracowana została, aby nieść pomoc  dorosłym, dzieciom i nastolatkom z trudnościami w nauce i/lub zachowaniu, a także tym osobom, które nie są w stanie w pełni realizować swojego potencjału. Trening prowadzony indywidualnie lub grupowo poprawia możliwości uczenia i funkcjonowania przez automatyzację funkcji i uwolnienie zasobów poznawczych, wzmacnianie koncentracji, uważności, pamięci. Integracja bilateralna kierowana jest również  do dorosłych w wieku dojrzałym w celu utrzymania w kondycji mózgu do późnej starości.
Dominika Piątkowska

Dominika Piątkowska

537 021 937
Jestem psychoterapeutką, pracuję w nurcie integracyjnym, czyli takim, który pozwala łączyć różne podejścia psychoterapeutyczne w zależności od potrzeb klienta. Kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie psychoterapeutyczne poszerzam w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy SWPS i Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, pod kierunkiem prof. Jerzego Mellibrudy. Brałam również udział w szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie psychosomatycznym w Międzynarodowym Centrum Psychosomatyki Relacyjnej w Paryżu. Prowadzę terapię indywidualną, skierowaną do osób zmagających się z problemami osobistymi, trudnościami w relacjach, doświadczających różnego rodzaju cierpienia i poszukujących drogi do bardziej satysfakcjonującego życia. Moja praca jest pod stałą superwizją certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.
Ewa Kalinowska-Sadurska

Ewa Kalinowska-Sadurska

530 971 170
Psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez kilka lat pracowała z młodzieżą w świetlicach terapeutycznych i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, następnie z dorosłymi w Poradni Zdrowia Psychicznego. Od kilkunastu lat jest psychologiem policyjnym. Swoje kompetencje terapeutyczne rozwijała poprzez liczne szkolenia m.in: Studium Socjoterapii, Studium Interwencji Kryzysowej, Kurs Systemowej Terapii Rodzin, Warsztaty Porozumienia bez Przemocy, Trening Zastępowania Agresji, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, warsztaty programu Simontona. Od kilku lat szkoli się i pracuje w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Pomaga osobom w kryzysie osobisty, zawodowym, małżeńskim, dotkniętym problemami emocjonalnymi, nerwicowymi w odnajdowaniu najlepszej odpowiedzi na trudne sytuacje życiowe, w zmienianiu siebie, swoich nawyków, reakcji, myślenia, w celu poprawy jakości życia.
Katarzyna Segień

Katarzyna Segień

605 237 617
Psycholog o specjalności klinicznej i zdrowia. Odbyła Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Stale rozwija się i bierze udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach zawodowych. Pracowała z dziećmi jako psycholog szkolny, a także z dorosłymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Odbyła praktykę w szpitalu onkologicznym wspierając chorych, a także rodziców i dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Pracuje głównie w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, która charakteryzuje się krótkim czasem trwania i skupianiem się na szybkim znalezieniu sposobów na poradzenie sobie z trudnościami różnego rodzaju. Dostosowuje się do indywidualnych potrzeb odwołując się do technik zaczerpniętych z różnych szkół terapeutycznych.
Iwona Bogusz

Iwona Bogusz

504 242 454
Jestem psychologiem, terapeutą, w trakcie studiów w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS w Warszawie. Ukończyłam szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Od wielu lat pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi, prowadząc konsultacje, poradnictwo psychologiczne w obszarze trudności emocjonalnych, społecznych, osobistych, zaburzeń osobowości. Lubię ludzi, pracę z ludźmi, daje mi to satysfakcję i motywację do ciągłego rozwoju.
Witold Wiśniewski

Witold Wiśniewski

513 226 274
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia w szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Prowadzi psychoterapię poznawczo-behawioralną. Udziela porad psychologicznych, wsparcia psychologicznego i konsultacji. Pomaga zarówno w przypadku cierpienia z powodu zaburzenia psychicznego (lęków, depresji, zaburzeń osobowości), jak i z powodu odczuwania stresu i dyskomfortu, który nie spełnia kryteriów zaburzenia psychicznego. Posiada doświadczenie w pracy nie tylko z osobami dorosłymi, ale i z dziećmi, a także z osobami z Zespołem Aspergera.

Specjaliści związani z Olsztyńskim Instytutem Psychoterapii swoją pracę terapeutyczną poddają regularnej superwizji oraz uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, stale doskonaląc wiedzę i umiejętności w zakresie psychoterapii.