Od lutego 2017 roku Olsztyński Instytut Psychoterapii oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla par (małżeństw lub związków partnerskich) oraz rodzin, prowadzoną przez parę terapeutów: Agnieszkę Skarzyńską i Piotra Kulas. Psychoterapia par i rodzin prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym.

Terapia pary kierowana jest zarówno do par doświadczających trudności we wzajemnych relacjach, jak również dla tych, które są zaciekawione, w jaki sposób można rozwijać swoją relację i szukają sposobów poprawy jakości wspólnego życia. 

Terapia rodzinna adresowana jest natomiast do rodzin, które zmagają się z trudnościami we wzajemnych relacjach, problemami wychowawczymi, konfliktami, bądź problemami jednego z członków rodziny, które rzutują na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego.

Praca terapeutyczna z każdą parą lub rodziną rozpoczyna się od minimum trzech spotkań konsultacyjnych, które służą określeniu problemu, wzajemnemu poznaniu się i ustaleniu zasad terapii.

 

  Terapia par Terapia rodzinna
Czas trwania sesji 60-90 min. 90-120 min.
Koszt sesji 150 zł 180 - 200 zł
Częstotliwość spotkań raz na 2 tygodnie* raz na 2-3 tygodnie*

* częstotliwość spotkań może zależeć od indywidualnych potrzeb pary/rodziny bądź od zgłaszanego problemu

Zapraszamy do skorzystania z  oferty.

Dodaj komentarz