Wioletta Przybyszewska

Wioletta Przybyszewska

602 151 517
Właścicielka Olsztyńskiego Instytutu Psychoterapii. Psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny, teolog, pedagog, certyfikowany terapeuta Żywej Nadziei Mount Joy College. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne o specjalizacji psychologia kliniczna w SWPS w Warszawie, czteroletnie podyplomowe studia z psychoterapii integratywnej oraz szkolenie z krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Związana ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, terapią par oraz działalnością psychoedukacyjną.
Magdalena Polakowska

Magdalena Polakowska

605 898 575
Psycholog, psychoterapeuta. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach doskonalących wiedzę i umiejętności w zakresie psychoterapii. Ukończyła pierwszy stopień studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych, a także kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Nadal kształci się w tym nurcie terapii. Prowadzi indywidualną terapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci, a także konsultacje dla rodziców.
Barbara Ślusarczyk

Barbara Ślusarczyk

506 045 404
Psycholog, magister nauk o rodzinie oraz psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Ukończyła liczne szkolenia, m.in. NEST dotyczące terapii traumy oraz zaniedbań w dzieciństwie, bajkoterapię, szkolenie z zakresu umiejętności wychowawczych, tzw. szkołę dla rodziców. Od 9 lat prowadzi indywidualną praktykę psychologiczną, w której świadczy usługi z zakresu terapii indywidualnej, poradnictwa małżeńskiego i wychowawczego, treningi umiejętności interpersonalnych oraz tematyczne grupy wsparcia.
Piotr Kulas

Piotr Kulas

790 277 208
Psychoterapeuta w trakcie szkolenia terapeutycznego w podejściu psychodynamicznym i systemowym w ramach Studium Terapii Rodziny, prowadzonym przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Ukończył Podyplomowe Studium Kierownictwa Duchowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Poradnictwa w ujęciu integracyjnym, w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, a także Akademię Mediacji w Olsztynie. Ponadto uczestniczył w szeregu treningów, szkoleń i warsztatów zawodowych. Brał również udział w szkoleniu NEST dotyczącym udzielania pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem zaniedbania, rzemocy i strat prokreacyjnych. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię par i rodzin.
Agnieszka Skarzyńska

Agnieszka Skarzyńska

602 151 517
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, o specjalizacji psychologia kliniczna. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, w ramach Studium Terapii Rodziny, prowadzonego przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie. Specjalizuje się w pracy z parami i rodzinami w ujęciu psychodynamicznym i systemowym. W trakcie swojej pracy wykorzystuje również elementy terapii poznawczo-behawioralnej, którą poznawała w trakcie szkoleń w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Bierze udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej. Prowadzi różne formy pomocy grupowej, warsztaty psychologiczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Jakub Okoczuk

Jakub Okoczuk

505 255 998
Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień. Absolwent studiów magisterskich na kierunku psychologia. Wiedzę i umiejętności doskonali w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Pracuje głównie z osobami doświadczającymi: depresji, uzależnień, zaburzeń odżywiania, stresu, traumy, bezsenności, fobii.
Arkadiusz Chrapowicki

Arkadiusz Chrapowicki

665 034 242
Psycholog, psychoterapeuta, coach. Magister psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent psychologii klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i szkoły coachingu certyfikowanej przez International Coach Federation (ICF). Pracuje z osobami dorosłymi zmagającymi się z cierpieniem lub trudnościami w życiu prywatnym i zawodowym, poszukującymi zrozumienia i zmiany.
Emilia Świto

Emilia Świto

608 456 326
Psycholog, psychoterapeuta. Magister psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Psychologii Klinicznej w Akademii Medycznej w Gdańsku. Aktualnie w procesie certyfikacji. Psycholog ze stażem zawodowym w zakresie psychologii klinicznej, psychoterapii, treningów interpersonalnych, rekrutacji i selekcji personelu. Prowadząc terapię, opiera się przede wszystkim na psychodynamicznym rozumieniu trudności i zaburzeń, ale korzysta również z dorobku innych podejść i szkół psychoterapii.
Paweł Bodzon

Paweł Bodzon

608 671 443
Psycholog, socjoterapeuta i mediator rodzinny, obecnie w trakcie szkoły psychoterapii psychodynamicznej w Krakowie. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla młodzieży i dorosłych. Podlega superwizji szkoleniowej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzi również grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe dla dzieci, rodziców i wychowawców.
Elżbieta Dryja

Elżbieta Dryja

602 885 787
Psycholog, psychoonkolog, terapeuta w trakcie studiów z terapii behawioralno-poznawczej. Oferowane formy pomocy to: badania testami (osobowości, temperamentu, inteligencji itp.); konsultacje psychologiczne; pomoc psychologiczna (poradnictwo i doradztwo); wsparcie w kryzysie; psychoterapia indywidualna dorosłych i łodzieży. Swoje wsparcie kieruje do osób, które utraciły zdolności do samodzielnego rozwiązania problemu wywołanego sytuacją kryzysową, typu zaburzone relacje społeczne, rozpad związku, utrata pracy, choroba, żałoba.
Ewa Janczyk

Ewa Janczyk

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra, psychoterapeuta.
Małgorzata Rej

Małgorzata Rej

691 971 620
Neurologopeda, logopeda, pedagog terapeuta, pedagog specjalny, terapeuta i trener integracji bilateralnej, integracji sensorycznej, provider Johansen IAS, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się pracą z osobami mającymi trudności z koncentracją  uwagi, pamięcią, oraz  diagnozą i terapią logopedyczną i neurologopedyczną połączoną z terapiami neuroruchowymi.  Prowadzi treningi metodą integracji bilateralnej, która opracowana została, aby nieść pomoc  dorosłym, dzieciom i nastolatkom z trudnościami w nauce i/lub zachowaniu, a także tym osobom, które nie są w stanie w pełni realizować swojego potencjału. Trening prowadzony indywidualnie lub grupowo poprawia możliwości uczenia i funkcjonowania przez automatyzację funkcji i uwolnienie zasobów poznawczych, wzmacnianie koncentracji, uważności, pamięci. Integracja bilateralna kierowana jest również  do dorosłych w wieku dojrzałym w celu utrzymania w kondycji mózgu do późnej starości.
Anna Parda

Anna Parda

666 077 626
Psycholog, coach. Moją pasją jest zadawanie pytań, które pomagają innym osiągać ich cele i marzenia. Ciągle rozwijam się pochłaniając książki i uczestnicząc w szkoleniach oraz warsztatach. Jako psycholog kształciłam się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie a jako coach w Szkole Coachów Meritum. Prowadzę indywidualne sesje coachingowe, warsztaty oraz grupę rozwoju i wsparcia dla kobiet.
Joanna Żurek

Joanna Żurek

500 041 842
Psychoterapeuta Tańcem i Ruchem (ukończyła kompleksowe podyplomowe szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie spełniające najwyższe kryteria pełnej profesjonalności okreslone przez Europejskie Stowarzyszenie DMT), antropolog kultury, instruktor Tańców w Kręgu, zajmuje się również pozaszkolnymi formami edukacji, szczęśliwa żona i mama trójki dzieci. terapiairuch@gmail.com
Aleksandra Krasowska

Aleksandra Krasowska

Muzyk, muzykoterapeuta. Ukończyła Akademię Muzyczną w Bydgoszczy na wydziale instrumentalym, specjalność – instrumenty perkusyjne; dwuletnie Podyplomowe Studia Muzykoterapii na Akademii Muzycznej we Wrocławiu; obecnie kończy Diecezjalne Studium Organistowskie w Pelplinie. Jako muzyk brała udział w licznych kursach i konkursach w Polsce i za granicą; współpracowała z różnymi orkiestrami symfonicznymi. Jako muzykoterapeuta pracowała z osobami starszymi, dziećmi oraz z osobami z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną. Obecnie zajmuje się pracą dydaktyczną ucząc dzieci gry na instrumentach oraz pełni funkcję organistki. Jest również twórczynią i prowadzącą koncerty „Wieczór z muzyką”.

Specjaliści związani z Olsztyńskim Instytutem Psychoterapii swoją pracę terapeutyczną poddają regularnej superwizji oraz uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, stale doskonaląc wiedzę i umiejętności w zakresie psychoterapii.