Designed by Freepik

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna prowadzona jest w naszym Instytucie w różnych nurtach psychoterapeutycznych (behawioralno-poznawczym, psychodynamicznym, humanistycznym i integracyjnym). Skupia się na leczeniu […]

Designed by Freepik

Terapia małżeństw / par

Terapia par to rozmowa, w której terapeuta pomaga partnerom w atmosferze wzajemnego szacunku  usłyszeć o uczuciach, myślach, potrzebach i pragnieniach […]

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa, podobnie jak indywidualna, umożliwia zrozumienie objawów zaburzeń oraz znalezienie i usunięcie ich przyczyn. Uczestnicząc w grupie poznajemy dysfunkcyjne […]

Designed by Freepik

Terapia rodzin

Z terapii rodzinnej może skorzystać rodzina, która przeżywa kryzys lub boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie […]

Psychoterapia uzależnień

Celem terapii uzależnień jest przede wszystkim zmotywowanie pacjenta do podjęcia kroków zmierzających do wyjścia z nałogu i powrotu do normalnego […]

Designed by Freepik

Warsztaty i treningi psychologiczne

Warsztaty prowadzone są dla kilkunastoosobowej grupy osób w formie ćwiczeniowej, która pozwala na wzmacnianie kompetencji przydatnych w codziennym funkcjonowaniu. Warsztaty służą pogłębianiu  umiejętności […]

Poradnictwo i konsultacje psychologiczne i psychiatryczne

W ramach działalności OIP udzielane są również konsultacje psychologiczne w sytuacjach  kryzysów  rozwojowych, osobistych, sytuacyjnych, problemach wychowawczych. Istnieje również możliwość konsultacji z lekarzem […]

Diagnoza psychologiczna

Zadaniem diagnozy psychologicznej jest dokonanie opisu nieprawidłowości w zakresie zachowania i funkcjonowania osoby w różnych sytuacjach życiowych oraz określenie stopnia […]