Psychoterapia grupowa, podobnie jak indywidualna, umożliwia zrozumienie objawów zaburzeń oraz znalezienie i usunięcie ich przyczyn. Uczestnicząc w grupie poznajemy dysfunkcyjne mechanizmy zachowań oraz wypracowujemy nowe, dojrzalsze sposoby radzenia sobie w relacjach i trudnych sytuacjach życiowych. Terapia grupowa daje możliwość przyjrzenia się swoim odczuciom i zachowaniom bezpośrednio w kontakcie z innymi osobami oraz wypracowania nowych, bardziej satysfakcjonujących strategii rozwiązywania sytuacji problemowych. Ten rodzaj terapii szczególnie polecany jest dla osób z trudnościami w tworzeniu i utrzymywaniu bliskich relacji.

Psychoterapia grupowa odbywa się raz w tygodniu. Pojedyncza sesja trwa 160 minut. Grupa liczy od 5 do 7 osób. Grupy, w zależności od celu, spotykają się zwykle przez kilka miesięcy.

Dodaj komentarz