Designed by Freepik

Psychoterapia indywidualna prowadzona jest w naszym Instytucie w różnych nurtach psychoterapeutycznych (behawioralno-poznawczym, psychodynamicznym, humanistycznym i integracyjnym). Skupia się na leczeniu zaburzeń nerwicowych, depresji, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń emocjonalnych związanych z sytuacjami kryzysowymi.  Pomaga również w rozwiązaniu problemów w relacjach z bliskimi osobami a także trudności związanych z sytuacją w pracy zawodowej. Celem terapii jest nie tylko leczenie objawów ale również uzyskanie tzw. wglądu, lepsze rozumienie siebie, swojego sposobu odczuwania i funkcjonowania. Zanim zostanie podjęta decyzja o psychoterapii zwykle zaleca się odbycie  1 – 2 spotkań  konsultacyjnych, aby na tej podstawie podjąć decyzję o najlepszej dla klienta formie pomocy.

Psychoterapia indywidualna odbywa się najczęściej raz w tygodniu. Pojedyncza sesja trwa 50 minut. Czas trwania psychoterapii jest określany indywidualnie.

Dodaj komentarz