Celem terapii uzależnień jest przede wszystkim zmotywowanie pacjenta do podjęcia kroków zmierzających do wyjścia z nałogu i powrotu do normalnego życia. Kontakt z terapeutą uzależnień zalecany jest osobom cierpiącym z powodu uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy, borykających się problemem seksoholizmu, uzależnienia od hazardu itp. Głównym problem związanym z podjęciem leczenia jest fakt utajenia choroby. Osoby uzależnione często nie mają świadomości, że są chore, dlatego pierwszym krokiem w kontakcie ze specjalistą jest diagnoza. Sesje terapeutyczne mają charakter regularnych spotkań o stałej częstotliwości i są ustalane w bezpośrednim kontakcie z terapeutą podczas konsultacji.

Dodaj komentarz