Designed by Freepik

Z terapii rodzinnej może skorzystać rodzina, która przeżywa kryzys lub boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić. Jest to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko dziecko przejawiające określone trudności, ale również rodziców i rodzeństwo. W terapii rodziny  niezbędna jest współpraca wszystkich członków systemu rodzinnego, gdyż pozytywne zmiany w rodzinie są możliwe przy zaangażowaniu w pracę nad zmianą. W myśleniu o rodzinie jako o systemie podkreśla się, że problemy, z jakimi zgłasza się do terapii rodzina są rozpatrywane  jako problemy całego systemu rodzinnego, nie pojedynczego członka rodziny. Rodzina we współpracy z terapeutą skupia się na poszukiwaniu rozumienia jak zgłaszane problemy wpływają na wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny i co można zrobić, by je rozwiązać.

Sesje rodzinne odbywają się w zależności od potrzeb raz lub dwa razy w miesiącu, a terapia trwa od kilku do kilkunastu  spotkań.

Dodaj komentarz