Designed by Freepik

Warsztaty prowadzone są dla kilkunastoosobowej grupy osób w formie ćwiczeniowej, która pozwala na wzmacnianie kompetencji przydatnych w codziennym funkcjonowaniu. Warsztaty służą pogłębianiu  umiejętności uczestników w zakresie kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych, asertywności itp. Ćwiczenia realizowane podczas warsztatów bazują na doświadczeniach uczestników i zbliżone są do sytuacji, z jakimi uczestnicy mogą się na co dzień spotykać.

Dodaj komentarz